نحوه تحویل گرفتن سفارش

  1. لازم به ذکر است نیاز است شما هنگام دریافت سفارش خود از مامورین ارسال زینو بازار، اداره پست یا باربری کارت شنایی معتبر ارائه دهید.
  2. کارت شناسایی حتما میبایست متعلق به صاحب پروفایل یا شخص تحویل گیرنده باشد، در غیر اینصورت همکاران ما امکان تحویل کالا را نخواهند داشت.
  3. همکاران ما اجازه ورود به ساختمان را ندارند و موظف هستند کالا را درب اصلی منتهی به خیابان تحویل دهند.
  4. در صورتی که شما در شهرهای تحت پوشش اکسپرس نیستید، سفارش شما با پست پیشتاز و طی نهایت ۷ روز کاری تحویل شما خواهد شد.
  5. هزینه ارسال سفارشات از طریق پست پیشتاز با تعرفه مصوب اداره ی پست محاسبه میشود.

ارسال کالاهای سنگین و حجیم

اگر کالای شما جزء کالاهای سنگین باشد، سفارش بصورت پس کرایه از طریق باربری ارسال میشود.

هزینه ارسال کالا به روش باربری به صورت پس کرایه می باشد، یعنی پس از دریافت کالا هزینه ارسال را به مامو باربری تحویل می دهید.

روش باربری تنها ویژه کالاهای بزرگ است و در صورت انتخاب برای سایر کالاها، روش ارسال تغییر پیدا خواهد کرد و حداقل ۲ روز تحویل سفارش را به تعویق خواهد انداخت.

سفارشات باربری بین ۳ تا ۵ روز کاری تحویل خواهد شد. “این  مدت در ایام پر ترافیک کاری مانند پایان سال ممکن است افزایش یابد.”